Wat is EMDR

Eye Movement Desensitization and Reprocessing ( EMDR ) is een kortdurende therapievorm volgens een vaststaand Protocol.  Het is een behandeling voor mensen die last blijven houden van een schokkende of ingrijpende gebeurtenis.

Bepaalde gebeurtenissen kunnen diepe sporen nalaten in het leven van een mens, soms ontwikkelen zich hierdoor psychische of fysieke problemen die jij als mens niet meer zelfstandig kan verwerken en waar extra hulp nodig is.

Vaak gaat het om herinneringen van een gebeurtenis die zich blijven opdringen of iets wat deze triggert.

EMDR kan ingezet worden bij bijv.

  • angst
  • woede/wrok/wraak
  • PTSS
  • Fobieën
  • Chronische pijn
  • Stress management
    rouwverwerking

na zowel een eenmalige traumatische gebeurtenis als bij langdurig trauma.

Ook is er een speciaal EMDR protocol voor kinderen.
Eerst gaan we samen op zoek naar de oorzaak en achtergrond van je klachten. Hieruit zal blijken of een gerichte traumabehandeling nodig is en of EMDR hierbij kan worden gebruikt. Belangrijk voor een goede EMDR behandeling is dat jij je veilig en vertrouwd voelt bij mij en in mijn praktijk. Ook moet er worden gekeken of je emotionele draaglast en draagkracht in balans zijn. Is dit niet het geval zal ik eerst met jou werken aan een grotere stabiliteit.

Ik zal je vragen om terug te denken aan de gebeurtenis en de beelden, gedachten en gevoelens die dit oproept. Dit gebeurt in eerste instantie om informatie over de traumatische belevenis te verzamelen. Dan wordt het verwerkingsproces gestart. Ik begin een EMDR sessie altijd met het creëren van een veilige plek in je gedachten, je lijf of in je verbeelding. Vanuit hier vertrekken we – de gebeurtenis, beelden, gevoelens en gedachten in combinatie met afleidende (sets) stimuli (je oogbeweging die mijn hand volgt).

Na elke set wordt er even rust genomen zodat je kunt opmerken welke gedachte er naar boven komt, welk gevoel zich aandient of welke verandering er plaats vind. De sets zullen er langzaam toe leiden dat de herinnering haar kracht en emotionele lading verliest. Vaak ontstaan er nieuwe overtuigingen en inzichten die een andere, minder bedreigende betekenis aan de gebeurtenis geven.

Deze effecten dragen ertoe bij dat de schokkende of traumatische ervaring steeds meer een plek krijgt in jou levensgeschiedenis. Een verklaring voor de werkzaamheid van EMDR is dat het terugdenken aan een nare herinnering in combinatie met het maken van oogbewegingen ervoor zorgt dat het natuurlijke verwerkingsproces in de hersenen wordt gestimuleerd zoals dit ook plaats vind tijdens de REM-slaap