Systeemwerk

Overal in de maatschappij vormen mensen verbanden met elkaar. Binnen het familie -, school -, werk -, vrienden -, verenigingsverband ook wel systeem genoemd heeft ieder lid een eigen plek. Tussen de leden van het systeem speelt veelal onbewust de dynamiek een belangrijke rol. Uit deze dynamiek ontstaan patronen die in sterke maten bepalend zijn voor ieders individuele gedrag.

Het begin van de systeemwerk methode is ontwikkeld door onder andere Bert Hellinger. Hij ontdekte de kenmerken van een systeem en ontwikkelde de methode van opstellingen om hiermee te werken.

Er zijn een aantal regels binnen elk systeem die belangrijk zijn zodat het systeem goed kan werken.

De ordening van een ieder binnen het systeem. Ieder heeft binnen het systeem een eigen plek met de daarbij horende verantwoordelijkheden.

Balans tussen geven en nemen. Ook hier is het weer gerelateerd aan de plek die jij inneemt binnen een systeem. Binnen een partnerrelatie geeft de ene, de ander ontvangt en geeft weer iets terug. Bij een ouder/kind relatie geeft de ouder en ontvangt het kind.

Erbij horen. Groepen waarvoor je kunt kiezen zijn vrienden -, werk -, buurt -, kerk -, organisaties. Erbij horen is wel gerelateerd aan groepsregels. Je dient je hieraan aan te passen. Bij je familie hoor je omdat je erin bent geboren. Dat is blijvend. Daar kun je nooit vanaf zelfs als je zou willen.

Erkennen wat er is. Het gegeven nemen zoals het is, aanvaarden in de juiste grootte, moeilijkheden of zwaarte zonder iets te willen veranderen.

Door met je vraag naar het systeem te kijken kun je helderheid verkrijgen op diverse vlakken zoals je relatie met partner of familie, angsten, patronen, overtuigingen maar ook je positie binnen een systeem.

Het geeft inzicht waar verstoringen of verstrikkingen vandaan komen.